Lliga de Ciències
CURSOS
QUÍMICA 1
Cristal·lització
Cristal·lització Amb Sal
Imprescindible
Vidres Morats
Imprescindible
Cristalls De Sal De Mohr
Imprescindible
Cristalls De Sulfat De Coure
Imprescindible
Piruleta De Sucre
Imprescindible
Geoda Amb Un Ou
Imprescindible
Vidre Fals
Imprescindible
Estrella De Sucre
Imprescindible
Cistales D'aspirina
Imprescindible